Wonen

1.2.1 Wonen
Om een zicht te krijgen op de woonomgeving aan de kust, onderzochten we de kenmerken van het wonen. De kust is een toeristische trekpleister waardoor ze andere kenmerken bezit dan het binnenland. Hieronder volgen enkele kenmerken.

Kenmerk I: Hoog aantal 2e verblijven
I.v.m. huisvesting wordt de kust erg gekenmerkt door een hoog aantal tweede verblijven.
Een tweede verblijf is een woning die mensen hebben aangekocht om in vakantieperiode naar toe te trekken.
Aan de kust is dit 44,7 % van het totale aantal woongelegenheden.
Ter vergelijking met de rest van West-Vlaanderen waar het percentage van het aantal tweede verblijven slechts 16,2 % is. Het aantal tweede verblijven aan de kust blijft stijgen.

Kenmerk II: Meergezinswoningen en huurwoningen
Aan de kust zijn er veel meer meergezinswoningen dan elders en ook meer huurwoningen, zoals appartementsblokken, bungalows,… Er komen steeds meer woningen aan de kust bij. Een vierde van de gebouwde woningen tussen 1991 en 2001 in West-Vlaanderen zijn aan de kust gebouwd.

Kenmerk III: Comfort stijgt
Ook het comfort van de gebouwde woningen aan de kust stijgt. Comfort van de woningen aan de kust is over het algemeen goed, enkel de westelijke kustgemeenten kampen met minder kwaliteitsvolle woningen.
Er is een vermoeden dat minder kwaliteitsvolle woningen, als tweede verblijf geregistreerd, toch permanent bewoond worden. Maar ook kwaliteitsvolle woningen, als hoofdverblijfplaats geregistreerd, zijn dan een tweede verblijf.

Kenmerk IV: Hoge grondprijs
De gemiddelde verkoopprijs per m² perceel bouwgrond ligt duidelijk heel wat hoger aan de kust door gebrek aan bouwgrond en kleine tot middelgrote woningen. Ook de huurprijzen aan de kust liggen hoger dan in andere gebieden. De betaalbaarheid van de woningen krijgt op schaal van 10 een score van 4,9.
De woningen in sommigen wijken voor jonge gezinnen zijn te duur en dus onbetaalbaar om er te kunnen wonen. De betaalbaarheid van de woningen heeft een invloed op de leeftijd van de inwoners. Wijken met minder betaalbare woningen trekken oudere inwoners aan. Wijken met meer betaalbare woningen trekken gezinnen met kinderen aan en/of gezinnen met kinderen blijven eerder in deze wijken wonen dan in wijken met minder betaalbare woningen. Permanente bewoning is ook hoger in wijken met meer betaalbare woningen.

² DE RUIMTELIJKE DEELSRTUCTUREN WEST-VLAANDEREN http://www.west-vlaanderen.be. Geraadpleegd op: 4 december 2008


Vorige
Home

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

SSL configuration warning

This site has been configured to use only SSL (HTTPS) secure connection. SSL is available only for Pro+ premium accounts.

If you are the master administrator of this site, please either upgrade your account to enable secure access. You can also disable SSL access in the Site Manager for this site.