Verloop

Verhaallijn plenum

Bea: Heb je de kathokrant al gelezen? Blijkbaar wordt hier in Ipsoc vandaag een presentatie over veiligheid aan de kust…
Justien: Veiligheid aan de kust? Wat kunnen ze daar nu allemaal over vertellen?

Thomas: inleiding

Bea: Jaja, ik heb een tweede verblijf aan de kust.
Justien: Wat is een tweede verblijf?

Bea: Wonen

Justien: Laten we de kusttram nemen.
Bea: Ok, maar gaan we eerst nog iets drinken? We kunnen erna naar ’t Zwin gaan.

Guy: Mobiliteit en verkeer, economisch, ecologisch

Bea: Hé, mijn portefeuille is gepakt… Er is hier precies toch veel criminaliteit…
Justien: Maar wat is criminaliteit precies?

Thomas: veiligheid: oorzaken

Justien: Welke soorten veiligheid hebben we?

Justien: soorten veiligheid

Bea: Er ligt hier precies toch veel afval.
Justien: Ja, hoe zit dat hier eigenlijk met de leefbaarheid?

Rinus: leefbaarheid

Justien: Ik ben een paar jaar geleden bijna verdronken in de zee…
Bea: Wie is dan komen helpen?
Justien: De kustreddingsdienst.

Bart: IKWV

Bea: Wat is dat daarboven?
Justien: Dat is een camera van de politie om toezicht te houden.
Pieter-Jan en Thomas: Lokale politie

Bea: Zijn er nog anderen die instaan voor de veiligheid behalve de politie?

Pieter-Jan: lokale veiligheid (actoren)
Lokale veiligheid instrumenten -> Justien & Hendrik

Bea: Dus de kust staat eigenlijk gelijk aan toerisme.
Justien: Ja en de actoren en instrumenten zorgen ervoor dat het er aangenaam wordt.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

SSL configuration warning

This site has been configured to use only SSL (HTTPS) secure connection. SSL is available only for Pro+ premium accounts.

If you are the master administrator of this site, please either upgrade your account to enable secure access. You can also disable SSL access in the Site Manager for this site.