Trefwoordenlijst
Ad hoc
Commissie
A fortiori
Des te meer
Adequate
Geschikt voor het beoogde doel
Competentie
Gevoegdheid
Conditio sine qua non
Voorwaarde zonder welke niet
Consensus
Overeenstemming van mening , eenstemmigheid
Constitutive criminology
baseert haar theoretische visie op verschillende kritisch sociale theorieën, zoals symbolisch interactionalisme, sociaal constructivisme en structureel marxisme.
Contraproductief effect
De productie tegengaan of tenietdoen.
Cultivatietheorie
Volgens de cultivatietheorie van George Gerbner wordt het beeld dat mensen van de werkelijkheid hebben in hoge mate bepaald door de televisie.
Cumulatieve
Samenvoegend
Decreet
Wet die is uitgevaardigd door een gewestraad of een gemeenschapsraad
Discretionair
De vrijheid om zelfstandig te oordelen of te acteren
Distilleren
Door verdamping en condensatie zuiveren

Exploitatiezetel
Grey policing

Gedelegeerd
Overdragen

Gedepenaliseerd

Hybride theorie
Een theorie met nauwe vermenging van ongelijksoortige zaken.
Limitatief
Beperkend
Mimetische naijver
Naijver die voortvloeit uit identificatie met en nabootsing van een ander.
Mutualistisch
Het verschijnsel dat twee ongelijksoortige organismen leven op of in elkaar tot wederzijds voordeel
Newsmaking criminology
Deze theorie meent dat er een verband bestaat tussen de representatie van criminaliteit in het nieuws en het onveiligheidsgevoel.
Notie
begrip, idee
Onbezoldigd
Geen loon ontvangend
Opportuun
Gelegen komend
Posttraumatisch altruïsme
Het verschijnsel dat slachtoffers zich inzetten voor allerhande sociale en politieke acties.
Primordiaal
Primordiaal verwijst naar de oorsprong, het begin van een ontwikkeling.

Redelijkheidsbeginsel

Regulier
Regelmatig
Reparatiewet
Wet waarmee tekortkomingen van een bestaande wet worden verholpen
Repressieve
Onderdrukkend
Respondenten
Antwoorden op vragen inzake bij enquête of college
Ressorteren
Behoren tot
Retributie
Betaling voor overheidsdiensten
Sporadisch
Zelden
Stoïcijns
Onverstoorbaar, gelijkmoedig
Stringente
Krachtige
Summier
Bondig
Verwerking van victimisatie
Opvang van slachtoffers door de politie.
Victim blaming
De behandelingsvictimologie zette het slachtoffer weg als passief, angstig, weerloos en hulpeloos.
Victim empowerment
Men probeert mensen te empoweren die men eerst door ze slachtoffer te noemen as powerless heeft geëtiketteerd.

Home

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

SSL configuration warning

This site has been configured to use only SSL (HTTPS) secure connection. SSL is available only for Pro+ premium accounts.

If you are the master administrator of this site, please either upgrade your account to enable secure access. You can also disable SSL access in the Site Manager for this site.