Sociale Fysieke Veiligheid

Sociale & Fysieke veiligheid

Ook sociale en fysieke veiligheid zijn deelaspecten om veiligheid te omschrijven.
‘Sociale veiligheid verwijst naar de mate waarin mensen beschermd zijn en zich beschermd voelen tegen persoonlijk leed door misdrijven, overtreding en overlast door anderen.’ Een sociale onveiligheid is bijvoorbeeld fysieke agressie veroorzaakt door jongerengroepen.
‘Fysieke veiligheid is de mate waarin mensen beschermd zijn en zich beschermd voelen tegen persoonlijk leed door ongevallen en tegen onheil van niet menselijke oorsprong.’ We kunnen ook zeggen dat het gaat over leed door het falen van het sociaaltechnische systeem waarin we samenleven. Een voorbeeld van fysieke onveiligheid zijn natuurrampen.1


Vorige
Home

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

SSL configuration warning

This site has been configured to use only SSL (HTTPS) secure connection. SSL is available only for Pro+ premium accounts.

If you are the master administrator of this site, please either upgrade your account to enable secure access. You can also disable SSL access in the Site Manager for this site.