Private Veiligheid

Steeds meer gaan private organisaties opdrachten overnemen van publieke actoren.
De wetten op private en bijzonder veiligheid onderscheidt 7 verschillende vormen van bewaking.

  • Bewaking van goederen.
  • Bescherming van personen.
  • Waardentransport. (toezicht op en beschermen bij vervoer van waarden)
  • Beheer alarmcentrale.
  • Persoonscontrole. (toezicht op controle van personen met het oog op het verzekeren van hun veiligheid.)
  • Vaststelling van de toestand van goederen.
  • verkeersbegeleiding. (begeleiden van fietsers en automobilisten of van deelnemers aan sportwedstrijden.)
  • Deze organisatievormen kunnen worden onderscheiden in tweede verschillende diensten.
  • Door een bewakingsonderneming : Organisatievorm die diensten levert; niet voor zichzelf maar aan derden.
  • Door een interne bewakingsdienst : Deze dienst verricht activiteiten voor eigen behoeften.

3.2.3.1 Securail
“Securail”, ontlast politiediensten van een aantal taken die geen essentiële politietaken zijn.
De wet van regeling van de private en bijzondere veiligheid zegt dat de persoonscontrole enkel mogelijk is op al dan niet publiek toegankelijke plaatsen.
Een publiek toegankelijke plaats is elke plaats waar andere personen dan de beheerder en de personen die er werkzaam zijn toegang hebben omdat ze gewoonlijk toegang hebben of omdat ze toegelaten zijn zonder individuele uitnodiging.
Securail is een veiligheidsdienst van een openbare vervoersmaatschappij. Een openbare vervoersmaatschappij is elke publiekrechterlijke rechtspersoon die vervoer van reizigers of goederen organiseert op Belgisch grondgebied.
Een veiligheidsdienst is elke dienst die in de schoot van een openbare vervoersmaatschappij is georganiseerd met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet publiek toegankelijke plaatsen die door de openbare vervoersmaatschappij worden uitgebaat.1


Vorige
Home

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

SSL configuration warning

This site has been configured to use only SSL (HTTPS) secure connection. SSL is available only for Pro+ premium accounts.

If you are the master administrator of this site, please either upgrade your account to enable secure access. You can also disable SSL access in the Site Manager for this site.