Organisaties

Organisaties Thomas

- Onderzoeksfonds K.U. Leuven
- Instituut voor strafrecht
- Leuvens Instituut voor Criminologie
- Universiteit van Tilburg
- Tilburgse International Institute of Victimology (INTERVICT)
(wereldwijd het grootste victimologische onderzoeksbureau)

Organisaties Pieter-jan

-Universiteit van Leuven
-De website van het tijdschrift

Organisaties Bea

Organisaties Justien

- Universiteit van Leuven

Organisaties Hendrik

-Private bewakingsondernemingen
-Veiligheidsdiensten (intern)
-Fonds voor de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen, de interne bewakingsdiensten en de privé-detectives.
-Directie Private Veiligheid
-Raad van State
-de Overheid
-FOD Binnenlandse Zaken
-Arbitragehof
-BVBO (Beroepsvereniging van Bewakingsondernemingen)
-de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
-ACV
-ABVV
-VZW’s
-Polnet SPV

Organisaties Bart

Organisaties Guy

Organisaties Rinus


Home

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

SSL configuration warning

This site has been configured to use only SSL (HTTPS) secure connection. SSL is available only for Pro+ premium accounts.

If you are the master administrator of this site, please either upgrade your account to enable secure access. You can also disable SSL access in the Site Manager for this site.