Oorzaken Van Veiligheid

Er zijn heel veel verschillende definities van criminaliteit. Wij opteren voor de strafrechtelijke criminaliteitsdefinitie, omdat deze gemakkelijk gemeten wordt. Het is ook de meest gebruikte juridische definitie. Criminaliteit omvat volgens de strafrechtelijke definitie de handelingen en gedragingen die de wetgever van een bepaald land op een bepaald ogenblik strafbaar heeft verklaard.1 Het is een definitie die gemakkelijk in de praktijk om te zetten is. Wie zich dus niet naar de wet gedraagt, pleegt criminaliteit en is strafbaar. Ook schendingen van de mensenrechten en misdrijven zonder slachtoffer worden als strafbaar beschouwd.

Criminaliteit is een probleem dat al lang bestaat en nog lang zal bestaan. Het zorgt ervoor dat burgers zich onveilig gaan voelen. De meest voorkomende zijn inbraak, fietsendiefstel, autodiefstal, zakkenrollerij, vandalisme, vernieling, mishandeling en bedreiging.

Statistisch gezien worden jongeren vaker slachtoffer van criminaliteit en mannen meer dan vrouwen.
Jongeren tussen 15 en 24 die in de stad wonen, ongehuwd zijn en studeren hebben het meeste kans om slachtoffer te worden. De media speelt een belangrijke rol bij het in beeld zetten van criminaliteit. Dit kan een invloed hebben op het onveiligheidsgevoel van mensen, zeker wanneer mensen zich kunnen identificeren met het slachtoffer.2

Overlast is een subjectieve beleving waarbij handelingen van anderen als hinderlijk en onaanvaardbaar beschouwd worden, en waarbij sprake is van schending van privacy, inbreuk op woon- en leefgenot, en waardoor men zich soms ook bedreigd voelt.3

Zo staat overlast in de gemeentewet omschreven als “individuele, materiële gedragingen die het harmonieuze verloop van de menselijke activiteiten kunnen verstoren en de levenskwaliteit van de inwoner van een gemeente, een wijk, een straat, kunnen beperken op een manier die de normale druk van het sociale leven overschrijdt. Men kan openbare overlast beschouwen als lichte vormen van verstoring van de openbare rust, veiligheid, gezondheid en zindelijkheid. ”4

Overlast kan dus voor iedereen op een verschillende manier beleefd worden. Voor een oud vrouwtje kunnen spelende kinderen op een speelpleintje nabij overlast zijn terwijl dit voor de ouders van die kinderen helemaal niet als overlast wordt gezien. Andere voorbeelden van overlast zijn bijvoorbeeld openbaar dronkenschap, urineren op straat, te luide muziek, ruzies, bedelen,…

Overlast heeft verschillende diverse oorzaken. Het kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door dat mensen een andere manier van leven hebben. De ene leeft overdag, de ander ‘s nachts. Een andere oorzaak kan dan de verschillende woonvormen zijn. In een appartement zal je vaker met overlast geconfronteerd worden dan in een villa. Ook huisdieren kunnen overlast veroorzaken. Honden die blaffen of hun behoeftes achterlaten. Of afval kan ook als overlast gezien worden. Dat begint te stinken of ligt in de weg. Er zijn dus ook verschillende oplossingen voor overlast. Je kan de politie
bellen, het uitpraten met buren, omwonenden op voorhand verwittigen als er een feestje plaatsvindt,…5


Vorige
Home

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

SSL configuration warning

This site has been configured to use only SSL (HTTPS) secure connection. SSL is available only for Pro+ premium accounts.

If you are the master administrator of this site, please either upgrade your account to enable secure access. You can also disable SSL access in the Site Manager for this site.