Objectieve Subjectieve Veiligheid

Objectieve & Subjectieve veiligheid

Verwijzingen naar de grond waarop uitspraken over veiligheid zijn gefundeerd worden opschreven als objectieve en subjectieve veiligheid. Objectieve veiligheid slaat op de feitelijkheden en subjectieve veiligheid slaat op het gevoel.
De definities van objectieve en subjectieve veiligheid luiden als volgt:
‘Objectieve veiligheid is een gemeten niveau op een vooraf vastgestelde schaal van veiligheid. Wat men meet zijn uiterlijk waarneembare maatschappelijke verschijnselen.’ Voorbeeld: Verkeersveiligheid. Bijvoorbeeld kunnen we de concrete cijfers vinden i.v.m. het aantal gewonden en doden in verkeer of diefstal in de politiestatistieken.
‘Subjectieve veiligheid is de mate waarin mensen zich veilig voelen.’ Op een en dezelfde plaats kunnen verschillende mensen zich in verschillende mate veilig voelen. Subjectieve veiligheid is een persoonlijke zaak. Bijvoorbeeld kunnen mensen zich onveilig voelen door een slecht verlichte straat. Dit is echter niet meetbaar.1


Vorige
Home

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

SSL configuration warning

This site has been configured to use only SSL (HTTPS) secure connection. SSL is available only for Pro+ premium accounts.

If you are the master administrator of this site, please either upgrade your account to enable secure access. You can also disable SSL access in the Site Manager for this site.