Mobiliteit en verkeer

De Vlaamse kust is makkelijk bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer, maar door de grote aanwezigheid van toeristen in de zomer zijn er ook meer files op de weg.

Heel wat mensen beslissen dan maar hun fiets of motor nog eens boven te halen en zo de kust eens te verkennen, maar de meesten kiezen dan toch nog altijd liever voor het openbaar vervoer. Hieronder vallen zowel bussen, de kusttram en de trein.

De kusttram is een veel gebruikt vervoersmiddel die parallel loopt met de kustlijn, van De Panne tot in Knokke. Langs dit traject zijn er in totaal 70 op- en afstapplaatsen. In de winter passeert de tram om de 20 minuten, in het voor- en najaar om de 15 minuten en in de zomer om de 10 minuten1.

Sinds 2000 blijft de verkeersdrukte op de wegen naar de kust stijgen. De stijging is vooral te wijten aan het aantal motorvoertuigen op kustautosnelwegen. In 2005 was het autosnelwegverkeer richting kust al met 15 % gestegen. De sterke stijging van het autosnelwegverkeer naar de Vlaamse kust kan niet verklaard worden door de bevolkingsgroei of door een toename in het normaal verkeer.
Het toeristische verkeer speelt dus een belangrijke rol in de stijging van het verkeer richting kust2.


Vorige
Home

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

SSL configuration warning

This site has been configured to use only SSL (HTTPS) secure connection. SSL is available only for Pro+ premium accounts.

If you are the master administrator of this site, please either upgrade your account to enable secure access. You can also disable SSL access in the Site Manager for this site.