Lokale Politie

De lokale politie bestaat uit 196 zones , waarvan 118 Vlaamse. Een politiezone is een territoriale zone die uit één of meerdere gemeenten kan bestaan. De politie heeft een dubbele taak : het instaan voor de basispolitiezorg en uitoefenen van opdrachten van federale aard.
Het instaan voor de basispolitiezorg betekenen alle opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie die nodig zijn voor het beheren van lokale gebeurtenissen op het grondgebied van de zone.
De lokale politie beschikt over 6 basisfunctionaliteiten:

  • Wijkwerking bestaat in het verder ontwikkelen van wijk- en buurtgericht werken.
  • Onthaal bestaat uit het geven van antwoorden aan de burgers die zich tot de politiedienst aanwenden.
  • Interventie bestaat erin om binnen een passende termijn een antwoord te bieden op elke oproep waarbij een politionele interventie ter plaatse noodzakelijk is.
  • Slachtofferbejegening bestaat in het verschaffen van een opvang , informatie en bijstand aan het slachtoffer.
  • Opsporing en lokaal onderzoek op het grondgebied van de zone evenals enkele opdrachten van federale aard die door de lokale politie uitgevoerd moeten worden.
  • Handhaving van openbare orde bestaat in het vrijwaren en het herstellen van openbare rust.

Naast de basispolitiezorg, vervult de lokale politie ook opdrachten van federale aard. Dit slaat op opdrachten die rechtstreeks verbonden zijn met de uitoefening van een federale bevoegdheid of verantwoordelijkheid. Het kan gaan om volgende opdrachten

  • Optreden van politiediensten bij noodsituaties
  • Tijdelijk versterking verlenen bij omvangrijke opdrachten van bestuurlijke aard
  • Opdrachten met betrekking tot de politie over het wegverkeer
  • 1

Vorige
Home

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

SSL configuration warning

This site has been configured to use only SSL (HTTPS) secure connection. SSL is available only for Pro+ premium accounts.

If you are the master administrator of this site, please either upgrade your account to enable secure access. You can also disable SSL access in the Site Manager for this site.