Kustactieplan

Kustactieplan

Toerisme is veruit de belangrijkste economische activiteit voor onze kustregio.
Stijgend vandalisme, vergrijzing van de bevolking, diefstal, nachtlawaai, overlast zorgen ervoor dat onze kust minder aantrekkelijk wordt.
In 1997 werd dan ook het preventieproject ‘ kustactieplan’, ook KAP genoemd, opgestart. Vandaag zijn we bezig aan ons 3e kustactieplan( periode 2005-2009),dat geleid werd door voormalige minister van toerisme Geert Bourgeois. Ondertussen heeft huidig minister van Toerisme Kris Peeters zijn taak overgenomen. De preventieacties van het kustactieplan richten zich voornamelijk op de aanpak van de kleine criminaliteit zoals diefstal, nachtlawaai en vandalisme aan de kust. Er worden veiligheidbeambten, die ondergebracht zijn bij de lokale preventiediensten, ingezet en ze zijn preventief aanwezig in het straatbeeld. Deze veiligheidsbeambten krijgen een sensibiliserende, technisch ondersteunende en informatieve functie.

1.Lokaal gerichte preventieacties Verkeerspreventie

In samenwerking met de provincie West-Vlaanderen werden de veiligheidsbeambten verder
betrokken in het sensibiliseringsluik van een aantal projecten zoals

  • de fietscontrolekaart
  • veilig fietsen
  • het jongeren-PV
  • de verkeersklas

Daarnaast waren de veiligheidsbeambten ook actief als gemachtigd opzichter aan de scholen assisteerden zij de lokale politie bij verkeerslessen en hielpen ze bij de opstelling van fietsbehendigheidsparcours voor scholieren, waarbij ze nadien ook instonden voor de begeleiding. Zij werden eveneens ook betrokken bij de verkeersbegeleiding van voetgangers en fietsers bij grote evenementen aan onze kust.

Fietsdiefstalpreventie

Zoals in elke gemeente organiseren ook onze kustgemeentes dagen waarop de bewoners en/of toeristen hun fietsen kunnen laten graveren. De kustgemeentes beschikken over een graveertoestel,aangekocht binnen het budget van het veiligheids- of preventiecontract.
In 2007 werden in de kustgemeenten 10 613 fietsen gegraveerd (in 2004 waren dit er 5 736,in 2005: 7 120 en in 2006: 7 010).

Inbraakpreventie

Kustbewoners en/ of tweede verblijvers laten ook wel eens hun woning meerdere dagen of weken onbewoond achter. Veiligheidsbeambten geven u enkele tips die kunnen helpen om het de inbrekers moeilijk te maken en ze voeren afwezigheids- of vakantietoezichten uit.
Deze dienst wordt ten zeerste gewaardeerd door de bewoners, wat zich o.a. uit in het stijgend aantal aanvragen

Preventieve aanwezigheid in het straatbeeld

Het team van KAP-veiligheidsbeambten staan klaar om de bevolking en toeristen te informeren en te sensibiliseren voor wangedrag zoals hondenpoep , vandalisme, enz. Daarnaast hebben ze ook de taak om beschadiging aan bestrating, straatmeubilair, beplanting en bewegwijzering te signaleren.

2.Specifieke zomeracties (juli-augustus)

De anti-verdwaalarmbandjes

360 000 verdwaalarmbandjes werden door de veiligheidsbeambten gedistribueerd onder de verdeelpunten op het strand(reddersposten, badkarhouders, Rode Kruisposten) en op de zeedijk( toiletposten, infostanden). Deze actie was een succes. In totaal over de tien kustgemeenten samen waren er 952 verloren zieltjes, terwijl er dat vorig jaar in juli en augustus 1288 waren. Omwille van de doorgezette communicatie rond het gebruik van oriëntatiepalen stelt men vast dat de anti-verdwaalarmbandjes meer en meer ingeburgerd raken. Dit speelt een significante rol in het relatief beperkt aantal strandbezoekertjes die het noorden kwijtraken.

Preventieacties op de kusttram

Tramhaltes zijn zeer populair bij gauwdieven, dit blijkt uit de analyse van de criminaliteitscijfers. In Juli en augustus werden dan ook een viertal gezamenlijke preventieacties ondernomen op de kusttram. Veiligheidsbeambten werden hier ingezet om mee te reizen met de kusttram tussen De Panne en Knokke. Ze maakten aan de op- en afstapplaatsen als op de tram zelf de reizigers attent op het gevaar voor gauwdiefstal. De reizigers wisten hun sociale aanwezigheid ( aanspreekpunt, beantwoorden van vragen, helpen bij in- en uitstappen) te appreciëren.

Preventie gauwdiefstallen

Ook op dag-en avondmarkten, muziekfestivals, zeedijkanimatie, braderies, vuurwerken, enz waren de veiligheidsambtenaren aanwezig om de kustbewoners en toeristen hun aandacht te vestigen op de risico’s van gauwdiefstal.

Autocriminaliteit (parkingwatch acties)

Parkeergelegenheden zijn ook populair voor diefstallen. Veiligheidsambtenaren werden ook hier ingezet om de chauffeurs te sensibiliseren ,geen waardevolle voorwerpen in de auto achter te laten, de auto op slot te doen en ramen en schuifdak te sluiten.

Dit zijn enkele acties die het Kustactieplan opricht met het oog om een veiligere kust te creëren.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

SSL configuration warning

This site has been configured to use only SSL (HTTPS) secure connection. SSL is available only for Pro+ premium accounts.

If you are the master administrator of this site, please either upgrade your account to enable secure access. You can also disable SSL access in the Site Manager for this site.