Juridische Context

Portaalsite Samenlevingsopbouw

Vlaams Instituut voor samenlevingsopbouw (VIBOSO)
Dit is het elektronische informatieknooppunt voor professionals, partners en bewoners.
Langs hier vind je de weg naar de mensen en de initiatieven die actief zijn in de sector Samenlevingsopbouw in Vlaanderen en Brussel.
Deze site brengt je bij :
Samenlevingsopbouw Vlaanderen (het vroegere VIBOSO) de regionale en grootstedelijke organisaties voor Samenlevingsopbouw (de vroegere RISO's) de Federatie Samenlevingsopbouw (FESO)

(Sub)Regionale werkingen

Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen
Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen doet aan opbouwwerk op verschillende plaatsen in de provincie. In 2 op 3 (van de 63) West-Vlaamse gemeenten werd al een of ander initiatief opgezet. Samenlevingsopbouw werkt met groepen die zelf niet makkelijk opkomen voor hun rechten. Samen met hen pakken we problemen aan die te maken hebben met wonen, werkloosheid, mobiliteit, vereenzaming en zorg, stem hebben in het beleid, … We helpen die problemen omzetten in structurele oplossingen en doen daarbij telkens ook een appèl op het (lokaal) beleid en allerlei andere instanties. Dat 'samen met hen' maakt ons werk uniek

Initiatieven en organisaties

Thuis in de stad
Het Stedenfonds heeft de opdracht om Vlaamse steden financieel te ondersteunen bij het voeren van een duurzaam stedenbeleid.
Het Stedenfonds richt zich tot de grootsteden Antwerpen en Gent, de regionale steden Aalst, Brugge, Hasselt, Genk, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout en de Vlaamse Gemeenschapscommissie, die optreedt als bevoegde instelling voor het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.
Met het Stedenfonds wil de Vlaamse regering, samen met deze steden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de volgende doelstellingen realiseren:
1° de leefbaarheid van de steden verhogen, zowel op stadsniveau als op wijkniveau;
2° de dualisering tegengaan;
3° de kwaliteit van het democratisch besturen verhogen.

Dorp in zicht
Wilt u weten wat inwoners van uw dorp denken over het leven in het dorp? Zijn ze tevreden of moet er toch aan een en ander gesleuteld worden? Willen ze meer betrokken worden bij de verdere ontwikkeling van het dorp? En willen ze zich misschien ook wel inzetten om daar mee aan te werken?
Allemaal vragen waarop u via DORP inZICHT een antwoord kunt krijgen. DORP inZICHT geeft een groep wakkere burgers immers alle instrumenten in handen om, met of zonder steun van buitenaf, zelf een bevraging bij dorpsgenoten op te zetten. Door die bevraging krijgen sommige dorpsbewoners ook de smaak te pakken om samen met anderen iets te doen met de resultaten en het samen-leven in het dorp te verbeteren.

Herstelbemiddeling (projecten)

Besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2007 tot toekenning van een subsidie van de Vlaamse Gemeenschap voor het jaar 2007 aan Suggnomè vzw voor het project “herstelbemiddeling in de fase van de strafuitvoering”
PDF 23 kB: download

Toelichting bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2007 tot toekenning van een subsidie aan Suggnomè vzw voor de organisatie van herstelbemiddeling in de fase van de strafuitvoering
PDF 47 kB: download

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

SSL configuration warning

This site has been configured to use only SSL (HTTPS) secure connection. SSL is available only for Pro+ premium accounts.

If you are the master administrator of this site, please either upgrade your account to enable secure access. You can also disable SSL access in the Site Manager for this site.