Interne Externe Veiligheid

Interne & Externe veiligheid

Interne en externe veiligheid zijn beide vormen van fysieke veiligheid. De bron van onveiligheid zijn in beide gevallen bedrijven en bedrijvigheid.
Externe veiligheid is ‘de kans om buiten een inrichting te overlijden als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof betrokken is. Een voorbeeld hiervan is de kernramp in Tsjernobyl.
Interne veiligheid wordt omschreven als ‘de veiligheid van personen die gebruik maken van, ofwel zich bevinden in het systeem van het bedrijf waar het ongeval zich voordoet. ‘ Interne veiligheid behelst ook de bescherming van mensen in het bedrijf tegen gevaren vanuit de omgeving. Een voorbeeld van interne veiligheid is de interne preventiedienst in grote bedrijven.1


Vorige
Home

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

SSL configuration warning

This site has been configured to use only SSL (HTTPS) secure connection. SSL is available only for Pro+ premium accounts.

If you are the master administrator of this site, please either upgrade your account to enable secure access. You can also disable SSL access in the Site Manager for this site.