Integrale Veiligheid

Integrale veiligheid

Het vertrekpunt van integrale veiligheid concentreert zich op één bepaald veiligheidsprobleem. Een integrale aanpak betekent dat men een herstel van de situatie bereikt door vier aspecten aan ten gronde aan te pakken. Deze vier punten zijn:

  • Tijd, een veiligheidprobleem maakt onderdeel uit van een proces, van een oorzaak-gevolg keten. Het gaat dus niet over één moment.
  • Ruimte, veiligheidsproblemen zijn niet enkel lokale problemen, maar overschrijden vele grenzen.
  • Sociale netwerken, veiligheidsproblemen zijn niet alleen de problemen van individuen of een enkele organisatie, maar van de samenwerking tussen individuen en organisaties.
  • Kennisgebied, veiligheidproblemen vragen een aanpak die vanuit verschillende kennisgebieden of disciplines wordt bekeken. Integrale veiligheid is het concept om criminaliteit, overlast en verkeersveiligheid in al hun aspecten in een zo breed mogelijke context te benaderen. De kerngedachte hierbij is de permanente aandacht voor zowel preventie, repressie als de opvolging van daders en slachtoffers.1

Vorige
Home

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

SSL configuration warning

This site has been configured to use only SSL (HTTPS) secure connection. SSL is available only for Pro+ premium accounts.

If you are the master administrator of this site, please either upgrade your account to enable secure access. You can also disable SSL access in the Site Manager for this site.