Inleiding

Met deze conceptualisering over het kustgebeuren willen we duidelijk stellen wat de kust inhoudt en welke gevolgen op vlak van veiligheid deze meebrengt. We zijn tot dit concept gekomen door te brainstormen over wat we onder ‘de kust’ begrijpen. Nadien zijn we gaan kijken waarin de kust zich onderscheidt en waar ze gelijkloopt met andere gemeenten.

Het is dus belangrijk dat we deze smalle 68km – lange strook eens van nabij gaan bekijken.
Want maar liefst 1/5 van de West-Vlamingen woont er en het is een favoriete vakantiebestemming voor zowel binnenlandse als buitenlandse toeristen.

Dit onderzoek hebben we verdeeld in 3 grote delen :
In het eerste deel bespreken we de kust. Wat zijn de kenmerken en gevolgen op de verschillende vlakken.
In het tweede deel gaan we dieper in op de veiligheid. Wat zijn de oorzaken. Welke soorten kunnen we omschrijven en hoe definiëren we de leefbaarheid.
Tot slot bespreken we de samenhang tussen de 2 voorgaande delen. Wat zijn de gevolgen voor de kust op vlak van veiligheid.
Welke actoren zorgen voor deze veiligheid en met welke instrumenten treden we preventief en repressief op.


Vorige
Home

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

SSL configuration warning

This site has been configured to use only SSL (HTTPS) secure connection. SSL is available only for Pro+ premium accounts.

If you are the master administrator of this site, please either upgrade your account to enable secure access. You can also disable SSL access in the Site Manager for this site.