Guy

‘Bestuurlijke aanpak van overlast: de gemeentelijke administratieve sancties’

1) Referentie

VAN HEDDEGHEM K. Hoe lokaal kan een veiligheidsbeleid zijn? In: Panopticon, jg. 27, nr.2, 2006, pagina 30-39

2) Context

Het artikel sluit zeer goed aan bij onze opdracht rond ‘veiligheid aan de kust’! Het gaat over de verschillen tussen overlast en criminaliteit en de sancties die bestaan om deze te bestraffen. Ook de bevoegdheden die kunnen helpen overlast en criminaliteit te voorkomen worden hier uitvoerig besproken.

3) De auteurs

De auteur van mijn gekozen artikel heet Koen Van Heddeghem. Hij is momenteel coördinator van het team veiligheid en stafmedewerker bij VVSG.( Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten)
Enkele van zijn andere werken zijn:

'Bijde politie vind je geen doorsnee vrouwen' / Koen Van Heddeghem (interv.), Bart Van Moerkerke (interv.) ; Catherine De Bolle (geint.), Gwen Merckx (geint.), Antoinette Vanden Bossche (geint.). In: Lokaal, 2007 , nr. 1, p. 30-33

'De lokale politie levert goed werk' / Koen Van Heddeghem, Bart Van Moerkerke (interv.) ; Brice De Ruyver (geint.). In: Lokaal , 2005 , nr. 10, p. 8-11

4) Structuur

De tekst is in een goeie structuur verwerkt waardoor het vlot en aangenaam leesbaar is. Er wordt telkens gebruik gemaakt van voetnoten op elke pagina. De tekst is verdeeld in 4 delen met telkens een titel voor elk deel:

 Last van overlast
 Bestuurlijke handhaving: oude wijn in nieuwe zakken?
 Nederland: bestuurlijke boete voor kleine ergernissen
 Evoluties op het terrein en kanttekeningen

Er is ook geregeld een citaat of een feit tussen verschillende alinea’s terug te vinden die het artikel aantrekkelijker maken.

5) Zie tekst…

6) Lijsten

Interessante bronnen:

 EECKHOUT S. ‘ De administratieve sancties vanuit politioneel oogpunt’, in Meijlaers, S. (red), Gemeentelijke administratieve sancties. Hoe overlast aanpakken?, Brussel, VVSG-Politeia, 2001, 25.
 SCHUERMANS F. en Lybaert D. ‘ Wie het kleine niet eert… Het gemeentelijk handhavingsrecht als onderdeel van een meer globale aanpak: het gewapend bestuur’, Vigiles, 1999, Nr. 3, 13-14.
 VANDENHOVE L. ‘Aanpak van overlast: prioriteit voor de bevolking!’, Orde van de dag, Kluwer, 2003, afl. 24, 59
 www.caw.be

Betrokken organisaties/personen:

 Veiligheidsmonitor
 De gemeente(raad)
 Lokale politie
 Het parket
 De wetgever
 Private bewakingsondernemingen
 De overheid
 Alle veiligheidsdiensten

Specialisten:

 Vandenhove L.
 Van Den Hende T.
 Boon K.
 Devroe E.
 Vander Beken T.

Moeilijke woorden:

 Stringente: krachtige
 Limitatief: beperkend
 Decreet: wet die is uitgevaardigd door een gewestraad of een gemeenschapsraad
 Reparatiewet: wet waarmee tekortkomingen van een bestaande wet worden verholpen

Synthese:

Om te eindigen nog even een korte besluit van de tekst!
Om overlast en criminaliteit in een gemeente te vermijden moet er een overlastbeleid bestaan die samen werkt met alle organisaties die instaan voor de veiligheid in die gemeente. Enkel door een vlotte samenwerking tussen alle bevoegden heeft dit beleid een kans op slagen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

SSL configuration warning

This site has been configured to use only SSL (HTTPS) secure connection. SSL is available only for Pro+ premium accounts.

If you are the master administrator of this site, please either upgrade your account to enable secure access. You can also disable SSL access in the Site Manager for this site.