Gemeentelijk Administratieve Sanctie

Sedert 1999 is er een nieuw instrument ontworpen genaamd ‘gemeentelijke administratieve sanctie’. Dit instrument zorgde ervoor dat de gemeenten bevoegdheden kregen om maatregelen te kunnen nemen tegen alle vormen van openbare overlast. Zo blijft de kleine criminaliteit niet langer onbestraft en is geen rechter meer nodig om een sanctie uit te spreken, wat vroeger wel het geval was.

Het doel van dit instrument is om sneller te reageren op ‘kleine criminaliteit’, plaatselijke reglementen meer afdwingbaar te maken en het gevoel van ‘straffeloosheid’ tegen te gaan.
Het zijn zowel de politieambtenaren en de gemeenschapswachten die een overtreding kunnen vaststellen. Het is de gemeenteraad die iemand aanduidt die bevoegd is om het PV een administratieve sanctie op te leggen.

De lokale overheden kunnen beschikken over vier mogelijke sancties:

1. Geldboete met een maximum van 250 euro. Voor minderjarigen vanaf 16 kan dit maximum 125 euro zijn.
2. De administratieve schorsing van een door de gemeente afgegeven toestemming of vergunning.
3. De administratieve intrekking van een door de gemeente afgegeven toestemming of vergunning.
4. De tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van een inrichting.

We kunnen stellen dat de verstedelijking een belangrijke factor is bij het al dan niet toepassen van een GAS.1 Naarmate de verstedelijking toeneemt, wordt er meer gebruikt gemaakt van de mogelijkheid om bepaalde gedragingen administratief te sanctioneren. Gedragingen die vooral worden opgenomen in het politiereglement zijn ‘afficheren’, ‘graffiti’, ‘hondenpoep & gevaarlijke honden’, ‘nachtlawaai’, ‘sluikstorten’, ‘wildplassen’, enz…


Vorige
Home

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

SSL configuration warning

This site has been configured to use only SSL (HTTPS) secure connection. SSL is available only for Pro+ premium accounts.

If you are the master administrator of this site, please either upgrade your account to enable secure access. You can also disable SSL access in the Site Manager for this site.