Ecologisch

Aan de kust zijn er veel natuurgebieden, dit kan gaan om duinen, stranden, tuinen, natuurparken, reservaten, enz. Het bekendste natuurgebied aan de kust is vanzelfsprekend “Het Zwin”. Dit gebied is gekend dankzij de grote aanwezigheid van ooievaars en omdat het elke dag overspoeld wordt door de zee.1De kwaliteit van ons zwemwater ligt net iets lager dan het Europese gemiddelde. De Vlaamse milieumaatschappij (VMM) meet in de zomermaanden minstens tweemaal per week de kwaliteit van het zwemwater in maar liefst 39 zwemzones. Informatieborden op het strand houden de badgasten op de hoogte van de kwaliteit van het kustwater en waar de kwaliteit van het water minder is, wordt dagelijks een extra controle gehouden. Bovendien investeert de overheid grote sommen in de verbetering van het water.

Begin juni dit jaar maakte de Europese Commissie haar jaarrapport “zwemwaterkwaliteit 2007” bekend. Daaruit blijkt dat van de 41 stranden langs onze kust slechts 1 niet voldeed aan de Europese normen. Namelijk het Noodstrand in Oostende.

Volgens datzelfde rapport voldeed 50% aan de strengere streef- of richtwaarden. Daarmee hinkt Vlaanderen achter op het Europees gemiddelde. Dit heeft veel te maken met de instroom van verontreinigd oppervlaktewater o.a. via de IJzer, het kanaal Gent-Oostende, de Blankenbergse Vaart en het Leopoldkanaal.2


Vorige
Home

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

SSL configuration warning

This site has been configured to use only SSL (HTTPS) secure connection. SSL is available only for Pro+ premium accounts.

If you are the master administrator of this site, please either upgrade your account to enable secure access. You can also disable SSL access in the Site Manager for this site.