Civiele Veiligheid

Als indirecte factoren bespreken we als laatste de civiele veiligheid. Omdat deze minder bepaald voor één zone bestemd is.
Veiligheid die wordt verzorgd door niet-politionele veiligheidsdiensten.
1. De brandweer.
2. De dringende geneeskundige hulpverlening. (DGH)
3. De civiele bescherming (CB)

1: De opdrachten van de brandweer omvatten het geheel van hulpinterventies in geval van ongevallen, brand, rampen of schadegevallen.
Een andere belangrijke opdracht van de brandweer bestaat uit preventieopdrachten: het controleren van preventie- en veiligheidsmaatregelen. Het gaat dan om preventie van brand en ontploffing, aanwezig zijn tijdens manifestaties, uitdelen van zandzakjes ….
Er worden vier soorten brandweerkorpsen onderscheiden :

1. X- korps is een korps dat uit volledig professionele brandweerlieden bestaat.
(vb : Antwerpen en Gent)
2. Y- korps is een gemengd korps (zowel vrijwilligers als beroeps).
Er bestaan 25 Y-korpsen.
3. Z- korps is een gemengd korps of een zuiver vrijwillig korps.
Er bestaan 122 Z-korpsen
4. C- korps is een gemeentelijk korps , voornamelijk vrijwilligers.

Langs de kust hebben we 2 Y- korpsen (Brugge en Oostende), 4 Z- korpsen (Knokke-Heist, De Haan, Nieuwpoort en Koksijde) en ook nog ééns 3 C- korpsen (Blankenberge, Middelkerke en De panne)

2: De organisatie van het DGH steunt op drie pijlers. ( het hulpcentrum , de ambulanciers en mug , spoedgevallendienst. Hun taak is het onmiddellijk verstrekken van aangepaste hulp aan alle personen van wie de gezondheidstoestand een dringende tussenkomt vereist.

3: De civiele bescherming intervenieert ambtsbehalve , dis is in het geval van rampen of catastrofen. Bij schadegevallen intervenieert de CB wanneer de plaatselijke overheden niet over de geschikte of voldoende hulpmiddelen beschikken.1


Vorige
Home

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

SSL configuration warning

This site has been configured to use only SSL (HTTPS) secure connection. SSL is available only for Pro+ premium accounts.

If you are the master administrator of this site, please either upgrade your account to enable secure access. You can also disable SSL access in the Site Manager for this site.