Cameratoezicht

Cameratoezicht heeft veel voordelen, maar ook nadelen. Het plaatsen van camera’s is in 2 fases effectief en efficiënt.

In de proactieve fase: deze fase omvat het voorkomen van incidenten. Doordat er camera’s worden geplaatst zal men minder snel de neiging hebben om toch daar een crimineel feit te plegen.

In de repressieve fase: in deze fase zal men optreden . Hier zal men de beelden gebruiken voor de opsporing en vervolging van verdachten.
Maar cameratoezicht heeft ook zijn nadelen. Het zorgt namelijk voor een verplaatsingseffect. De problemen gaan zich verplaatsen naar de directe omgeving. Het zorgt ook voor een big brother gevoel. We krijgen het gevoel dat we overal in de gaten worden gehouden. Het is een aantasting van onze privacy.1

Daling criminaliteit?

Er is niet echt een bewijs dat er een daling van de criminaliteit is bij het plaatsen van camera’s.

Toch niet voor impulsieve criminele daden zoals een caféruzie of criminele daden die heel snel kunnen worden gepleegd zoals gauwdiefstallen. Het is wel zo dat criminele feiten die iets langer duren zoals een inbraak wel worden afgeschrikt door camera’s. Dus bewakingscamera’s op parkings blijken wel efficiënt te zijn.

Maar we moeten natuurlijk wel rekening houden met het verplaatsingseffect. Er zijn studies die aangetoond hebben dat als één parking bewaakt werd door camera’s er zich meer inbraken voordeden in nabijgelegen parkings. Ook kunnen daders zich aanpassen aan de situatie. Ze kunnen bijvoorbeeld bivakmutsen dragen of sneller te werk gaan.

Het plaatsen van camera’s kan een dubbel gevoel opwekken bij de mensen. Het kan hen een veilig gevoel geven maar ook een onveilig gevoel. Men kan denken dat het er gevaarlijk is, anders zouden er geen camera’s hangen .2

Toepassing op de Belgische Kust

Op dit moment hangen er in Politiezone Westkust – die 48 850 inwoners telt - al 8 intelligente camera’s.

Deze camera’s kunnen nummerplaten herkennen, en in de toekomst zouden ze zelf in staat moeten zijn om personen die in de database van de politie staan te herkennen.
De videoschermen met de beelden worden 24 uur op 24 in de gaten gehouden. Er moet nog een evaluatie van de camera’s komen maar als ze goed geëvalueerd worden komen er de volgende jaren over de hele Vlaamse kustlijn nog eens een vijftigtal bij.
In Knokke-Heist willen ze op korte termijn al twaalf bewakingscamera’s installeren .3
Binnenkort zullen agenten van de politie Westkust starten met een proefproject waarbij men camera’s op het hoofd van de agenten zal plaatsen. Zo zal er minder geweld tegen agenten worden gebruikt en de beelden kunnen achteraf opgevraagd worden als bewijsmateriaal.4


Vorige
Home

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

SSL configuration warning

This site has been configured to use only SSL (HTTPS) secure connection. SSL is available only for Pro+ premium accounts.

If you are the master administrator of this site, please either upgrade your account to enable secure access. You can also disable SSL access in the Site Manager for this site.