Veiligheid aan de Kust

Welkom op de Wiki over Kustveiligheid gemaakt door casusgroep A.
Wij zijn leerlingen Maatschappelijke Veiligheid van het departement IPSOC van de Katholieke Hogeschool Kortrijk (KATHO).
Met deze Wiki willen we jullie op een duidelijke en gemakkelijke manier onze conceptualisering weergeven.
Ons onderwerp handelt over het kustgebeuren en daarin willen we duidelijk stellen wat de kust inhoudt en welke gevolgen op vlak van veiligheid deze meebrengt.

Wat kan je op deze Wiki allemaal vinden?

1. Conceptualisering veiligheid aan de kust
2. Vergaderingen
3. Plenum
4. Ook onze individuele sadan-opdracht vind je hier terug.

Hoe zijn we te werk gegaan?

Om te beginnen hebben we de theoretische kant van het project bestudeerd en alle mogelijke informatie die we hier omtrent konden vinden verzameld.
Vervolgens hebben we de meest relevante informatie hier uit gehaald.
Iedereen heeft zich op enkele onderwerpen geconcentreerd en deze uitgewerkt.
Zo zijn we tot een scriptie gekomen die je op deze site kan terugvinden.
Vanuit deze scriptie zijn we vertrokken met de inhoud van deze Wiki.
We hebben een korte uiteenzetting gegeven over het theoretische aspect en de inhoud van de scriptie. De powerpoint en het verloop van deze uiteenzetting kan je op deze Wiki terugvinden.

In de toekomst zijn we van plan om bijkomende specifieke informatie die we tijdens verder onderzoek zullen verwerven op deze wiki te plaatsen.

080216_Quirit_cartoon.JPG

Deze Wiki en informatie zijn bekomen door een goede samenwerking van alle leden van groep A.

*Pieter-jan Bekaert
*Bea Demarcke
*Justien Deprez
*Thomas Dubois
*Hendrik Hallemeersch
*Guy Ryssaert
*Rinus Tijtgat
*Bart Van Nieuwenhove

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

SSL configuration warning

This site has been configured to use only SSL (HTTPS) secure connection. SSL is available only for Pro+ premium accounts.

If you are the master administrator of this site, please either upgrade your account to enable secure access. You can also disable SSL access in the Site Manager for this site.